Maatalouden rakennustyöt

Maatalousrakentaminen on oma taitolajinsa. Hankkeen aikatauluttaminen vaatii omaa osaamistaan kuin myös aikataulussa pysyminen ottaen huomioon mahdollisimman hyvä työn laatu. Kokeeneena maatalousrakentajana oma osaamisemme perustuu hyvään projektinhallintaan. Hyvän suunnittelutyömme tuloksena pysymme aikataulussa suorittamalla samalla laadukkaan rakennustyön tuloksen.

Maataloudessa olemme tehneet mm.

  • Sikoloita
  • Navettoja
  • Konehalleja yms.